Hãy chọn gói UC mà bạn muốn nạp

Chú ý: Mỗi game thủ chỉ có thể nhận tối đa 1 lần trong sự kiện nạp thẻ x10 UC lần này.
Vì vậy hãy lựa chọn cho mình 1 gói nạp UC phù hợp !

ID 859632541 đã mua thành công gói 2100 UC , ID 2547856921 đã mua thành công gói 5400uc , ID 139845512 đã mua thành công gói 2100uc , ID 7589632523 đã mua thành công gói 9500 UC ,ID 128255532 đã mua thành công gói 22300 UC , ID 58632452 đã mua thành công gói 5400 UC , ID 968501502 đã mua thành công gói 22300 UC, ID 964111003 đã mua thành công gói 2100 UC , ID 5200014526 đã mua thành công gói 5400 UC , ID 9600014522 đã mua thành công gói 9500 UC , ID 752001523 đã mua thành công gói 22300 UC , ID 214015785 đã mua thành công gói 22300 UC

100.000 vnđ (2100 UC)
NẠP
200.000 vnđ (5400 UC)
NẠP
500.000 vnđ (9500 UC)
NẠP
1.000.000 vnđ (22300 UC)
NẠP
Nạp Quân Huy x2 chỉ áp dụng từ mệnh giá 100.000vnđ trở lên. Duy nhất chỉ hôm nay !
50,000 VND (205 Quân Huy)
NẠP
100,000 VND (510 Quân Huy)
NẠP
200,000 VND (1240 Quân Huy)
NẠP
500,000 VND (2510 Quân Huy)
NẠP

Nạp FC x2 chỉ áp dụng từ mệnh giá 100.000vnđ trở lên. Duy nhất chỉ hôm nay !

50,000 VND (205 FC)
NẠP
100,000 VND (510 FC)
NẠP
200,000 VND (1240 FC)
NẠP
500,000 VND (2510 FC)
NẠP

ID 859632541 đã mua thành công gói 2100 UC , ID 2547856921 đã mua thành công gói 5400uc , ID 139845512 đã mua thành công gói 2100uc , ID 7589632523 đã mua thành công gói 9500 UC ,ID 128255532 đã mua thành công gói 22300 UC , ID 58632452 đã mua thành công gói 5400 UC , ID 968501502 đã mua thành công gói 22300 UC, ID 964111003 đã mua thành công gói 2100 UC , ID 5200014526 đã mua thành công gói 5400 UC , ID 9600014522 đã mua thành công gói 9500 UC , ID 752001523 đã mua thành công gói 22300 UC , ID 214015785 đã mua thành công gói 22300 UC

100.000 vnđ (2100 UC)
NẠP
200.000 vnđ (5400 UC)
NẠP
500.000 vnđ (9500 UC)
NẠP
1.000.000 vnđ (22300 UC)
NẠP